DRAHOKAM PYROP

Granát jako skupina krychlovitých minerálů má celkem 16 barevně a chemicky odlišných odrůd.

Pyrop je nejznámějším drahokamem ze skupiny granátů, která svou nádhernou a výraznou červenou barvou připomíná právě semínka granátového jablka nebo dokonce rubínů. Přesto, že se jedná o nejžádanější a samostatný druh, mnozí lidé u nás název tohoto minerálu, tedy pyrop, neznají.

Jedná se o krychlový minerál ze skupiny granátů, jehož název je odvozen od řeckého spojení slov „pur“ – oheň a „opus“ – oko. Spojení vzniklo pravděpodobně díky působivému červenému až ohnivému lesku, který pyrop nabízí.

pyrop - brus vs. surový

 

Stejně jako ostatní druhy granátů, i pyrop lze jen velmi zřídka nalézt chemicky čistý. Většina z pyropů obsahuje chemické prvky almandinu, což je další velmi oblíbený granát. Nejen že mají spolu stejné fyzikální vlastnosti, ale mohou spolu mít i velmi podobné barevné odstíny. Odlišují se však svým chemickým složením.

Hlavní složkou almandinu je železo, zatímco u pyropu je to hořčík. Najdou se ovšem i takové minerály granátu, které mají zároveň výrazný poměr železa i hořčíku. Ty tvoří vlastní druh granátů. Jmenují se rhodolity a jsou tvořené ze 70 % pyropovou a ze 30 % almandinovou složkou.

Historie pyropu

Kdy začalo lidstvo využívat pyropy není přesně známo, ale ví se, že už je pro dekorativní a slavností účely používali egyptští faraoni před více než tisíci lety. Starověcí Římané zase nosili prsteny s pyropem a prokazatelně s těmito drahokamy obchodovali.

Poměrně výraznou linku v historii tohoto drahokamu napsala i naše země, kdy v 16. století za krále Rudolfa II byla objevena velká naleziště pyropů na jižních svazích Českého středohoří. Díky tomu se české země staly v této době klenotnickým centrem. Český granát je zde těžen dodnes.

Proč je pyrop oblíbený?

Ohnivá zář

pyrop ve světle

Broušené pyropy disponují skvělou průhledností a leskem. Ve zdroji světla je jejich barva doslova ohnivá.

Šperkařské využití

prsten s pyropem

Oblíbené byly pyropy ve šperkařství již ve starověku a pro klenotnické účely se využívají i nyní.

Výskyt v ČR

silueta čr

Jako jeden z mála drahokamů se pyrop vyskytuje i v České republice a oblíbeným byl i u českých králů.

Výzva pro gemology

mikroskop - pyrop

Vzhledem k tomu, že má kategorie granátů svých šest poddruhů, které jsou si velmi blízké, je pro gemology obtížné je rozeznat.

Původ pyropu

Pyropy se řadí mezi minerály bazických a ultrabazických vyvřelých hornin, jako jsou peridoty, hadce a různé dutiny. Vzhledem k tomu, že všechny druhy granátů a tudíž i pyrop velmi dobře vzdorují povětrnostním podmínkám, lze je nalézt i v náplavech a meandrech říček a v rozsypových ložiskách. Pyropy se také běžně nacházejí v kimberlitech, ze kterých se těží i diamanty.

Výskyt pyropů je zejména v zemích a na místech významných pro těžbu i dalších drahokamů jako je Madagaskar, Šrí Lanka, Jižní Afrika, Tanzánie, ale i Barma, Čína, Spojené státy americké a již zmíněná Česká republika.

Faktory kvality pyropů

Barva

barva pyropu

Stejně jako u ostatních drahokamů je barva pro pyropy důležitá. Ovšem i tmavě červené odstíny jsou stále cenově dostupné.

Čistota

čistota pyropu

Vnitřní inkluze závisí na druhu granátu. Pyropy, ale i další červené odrůdy, často nemají okem viditelné inkluze.

Brus

brus čistota

Pyropy jsou broušeny do standardních tvarů a kalibrovaných velikostí, které jsou vhodné pro šperkařské využití.

Hmotnost

hmotnost pyropu

Některé odrůdy včetně pyropů z kategorie granátů jsou poměrně dobře dostupné v různých velikostech.

Další informace o barvě

Tmavě červená barva, která je právě pro pyropy tak charakteristická, se vyskytuje zejména u malých drahokamů. I proto jsou velmi žádané pyropy z Čech, které jsou oproti světovým nálezům menší a jen raritně dosahují velikosti 8 mm.  S rostoucí hmotností inklinuje barva pyropu do velmi tmavého odstínu, který se blíží černé.

 

Další informace o čistotě

Jak již bylo zmíněno, broušené pyropy jsou většinou bez jakýchkoli okem viditelných inkluzí. Díky tomu se můžeme setkat s výjimečně čistými kameny s nádherným sklovitým leskem.

 

Další informace o brusu

Pyrop je velmi všestranný minerál, který může být broušen do mnoha fantazijních tvarů. Velmi často se pak můžeme setkat s oválnými brusy, které nejlépe vystihnout krásu těchto drahokamů.

Výběr pyropů z naší nabídky

pyrop 4.06ct dark brownish red s IGI certifikátem

pyrop 4.06ct dark brownish red s IGI certifikátem

Skladem

5 358 Kč

DETAIL
pyrop 3.48ct dark orangy brown s IGI certifikátem

pyrop 3.48ct dark orangy brown s IGI certifikátem

Skladem

4 973 Kč

DETAIL
pyrop 3.63ct dark brownish red s IGI certifikátem

pyrop 3.63ct dark brownish red s IGI certifikátem

Skladem

3 170 Kč

DETAIL
pyrop 3.64ct dark brownish red s IGI certifikátem

pyrop 3.64ct dark brownish red s IGI certifikátem

Skladem

3 174 Kč

DETAIL

Úprava pyropů

U pyropů není známo, že by záměrně docházelo k následné technologické úpravě. Kupující však stále musí být obezřetný při nákupu pyropů, které nemají certifikát vydaný mezinárodní gemologickou laboratoří. Pozor si také dejte při nákupu pyropů označených místem těžby. Pokud prodejce označí pyrop jako „český granát“ ne vždy znamená, že je opravdu z Čech.

Gemologické parametry pyropu

Kategorie – minerál – granát

Tvrdost – 7 až 7,5 (Mohsova stupnice)

Barva – temné odstíny červené

Lesk – skelný, hedvábný

Vryp – bílý slabě zbarvený

Fluorescence – obvykle žádná

vstoupit do nabídky pyropů