Můj účet

Jazyk

Potřebujete poradit?

+420 721 639 954

KRVAVÉ DIAMANTY


Slyšet jsme o nich mohli také pod termínem konfliktní diamanty, a jedná se o skupinu přírodních , které byly vytěženy v oblastech jimiž zmítal nebo stálé zmítá válečný konflikt. Výnosy z těchto nálezů jsou pak využívány povstaleckými skupinami k financování válečných aktivit.

Aktivity spojené s krvavými diamanty:

  • Konkurenční skupiny bojují o získání kontroly nad diamantovými doly.
  • Konfliktní diamanty napomáhají financovat rebelské milice a nepřátelské vlády v jejich vojenských aktivitách.
  • Civilisté včetně dětí jsou nuceni pracovat v dolech jako otroci.
  • V důsledku těchto konfliktů bylo ztraceno nespočet nevinných životů.

K největší vlně konfliktů docházelo v 90. letech 20. století, a to převážně ve střední a západní Africe v zemích jako:

  • Angola,
  • Demokratická republika Kongo,
  • Pobřeží slonoviny,
  • Libérie,
  • Konžská republika,
  • Sierra Leone.

Prevence krvavých diamantů

Dobrou zprávou je, že diamantový průmysl, ale také vlády, dodržují důležitá opatření, aby zabránily úplné produkci krvavých diamantů.

Poté co v roce 2000 začaly dvě neziskové agentury Global Witness a Partnership Africa Canada upozorňovat na možný původ některých přírodních diamantů, začala si široká veřejnost uvědomovat nutnost dohledu nad původem těchto nejznámějších drahokamů. Ještě téhož roku uznalo shromáždění OSN podíl surových diamantů v prohlubování některých konfliktů a souvislost prodeje nelegálních diamantů s financováním vojenských aktivit proti legitimním vládám.

S ohledem na toto ustanovení, se země odebírající diamanty z Afriky rozhodly postupovat při nákupech mnohem opatrněji. Nejen, že byly zavedeny mezinárodní sankce, ale jednotlivé státy aplikovaly i vlastní postupy a metody k omezení obchodu s konfliktními diamanty.

těžba krvavých diamantů

Kimberleyský proces (KP)

V důsledku výše uvedených faktů byl v roce 2003 zaveden soubor opatření nesoucí název Kimberleyský proces (Kimberleyský systém certifikace), jehož cílem bylo zastavit produkci a obchod krvavých diamantů na oficiálním mezinárodním trhu. Jedná se o hnutí, které stanovuje minimální požadavky pro jakýkoli transport surových diamantů po celém světě. Jejich plnění se kontroluje během inspekčních návštěv KP, analýz výročních zpráv a produkčních či obchodník statistik producentů surových diamantů.

Členské státy Kimberleyského procesu

(Členské státy Kimberleyského procesu)

Důsledkem nedodržování stanovených opatření je vyloučení prohřešené země z mezinárodního diamantového trhu. Jedná se tak o opravdu silnou motivaci daná pravidla dodržovat a chránit jejich porušování.


Související (etické) produkty z naší nabídky

Máte zájem o koupi bezkonfliktních certifikovaných diamantů?

VSTOUPIT DO NABÍDKY