ŽLUTÉ DIAMANTY

Ačkoli jsou žluté diamanty považovány za jedny z nejvíce dostupných barevných diamantů, tedy těch méně vzácných, najdou se mezi nimi i výjimky. 

Žluté zabarvení diamantů způsobuje koncentrace dusíku v atomové struktuře diamantu. Jsou-li tedy diamanty bohaté na dusík, mohou pak dosahovat extrémně vysokých stupňů sytosti. Takové barvy jsou označovány jako INTENSE nebo VIVID, a i mezi žlutými diamanty se jedná o vzácné nálezy.

Nicméně stále nejsou tak raritními jako diamanty růžové, modré či zelené barvy.

vzácnost a hodnota žlutých diamantů

Vzhledem k jejich výjimečné kráse a cenové dostupnosti se žluté diamanty v současné době velmi často používají k usazovaní do šperků, kde působí výrazným a luxusním dojmem. Díky tomu jsou ovšem také citlivé na výdaje konečných spotřebitelů a tím reagují na ekonomické výkyvy.

Hodnota žlutých diamantů

Zatímco růžové a modré diamanty nebyly ovlivněny ekonomickou krizí v roce 2009, žluté diamanty utrpěly mezi lednem 2008 a 2009 pokles na hodnotě, a to díky tomu, že většina maloobchodníků snížila své výdaje, poptávka klesla a nabídka zůstala stabilní.

Hned následující rok však žluté diamanty opět vzrostly o 52 % a pokračovaly v růstu své hodnoty i nadále.

Porovnání grafu růstu indexu cen žlutých diamantů s jinými odstíny do 3. kvartálu roku 2022

Graf cen žlutých diamantů

Celkové zhodnocení žlutých, modrých a růžových diamantů od ledna 2005 do 3. kvartálu roku 2022

  Složená roční míra růstu leden 2005 - Q3 2022 Celkové zhodnocení leden 2005 - Q3 2022
Žluté diamanty 2.3 % 50.8 %
Modré diamanty 7.3 % 248.5 %
Růžové diamanty 9.3 % 385.6 %

Zdroj: Courtesy of The Fancy Color Research Foundation.

 

 

Hodnocení barevné sytosti žlutých diamantů se prolíná s hodnocením bezbarvých diamantů.

Bezbarvé diamanty jsou hodnoceny na škále písmen D-Z, nicméně tam, kde končí barevná škála bezbarvých diamantů, začíná hodnocení diamantů žluté a hnědé barvy. Diamanty barvy X-Y-Z jsou rovněž označovány jako Light Yellow nebo Light Brown.

Žluté diamanty „ZIMMI“

Nejsytější a tím pádem i nejcennější žluté diamanty jsou označovány jako ZIMMI. Tyto diamanty získaly svou přezdívku dle místa jejich jediného výskytu – poblíž vesnice Zimmi v Sierra Leone. Ačkoli laboratoř GIA v certifikaci tento původ neuvádí a certifikát diamant popisuje „pouze jako“ Fancy Vivid Yellow, je rozdíl mezi „běžným“ diamantem Fancy Vivid Yellow a Zimmi jasně patrný, a proto dosahují tyto diamanty dvou až tří násobku hodnoty oproti jiným Fancy Vivid Yellow diamantům.

Zimmi diamond compare

Zimmi diamond

Doplňující barvy žlutých diamantů

Žlutá barva v diamantu může být doplněna hnědou, oranžovou nebo zelenou barvou. Hnědý odstín žlutého diamantu významně snižuje jeho hodnotu. Oproti tomu žluté diamanty s oranžovým či zeleným odstínem jsou v mnoha případech považovány za vzácnější a hodnotnější.

Sytě žluté zbarvené diamanty jsou rovněž vzácné a velmi ceněné.

 

žluté diamanty

Oranžovožluté diamanty

Jak můžete v infografice vidět, slovní hodnocení laboratoře GIA má vždy určité rozmezí a diamanty se stejným stupněm např. Fancy mohou mít odlišnou sytost barvy a tím pádem i rozdílnou hodnotu. Nákup barevného diamantu tak v žádném případě není vhodné realizovat pouze dle údajů v certifikátu, ale nesmírně důležitý je i jeho vzhled.

Společnost VVDiamonds svým klientům při nákupu barevných diamantů vždy nabízí jejich osobní prohlídku nebo kvalitní fotodokumentaci, kterou s klientem pečlivě před nákupem projedná.

Máte zájem o investiční žluté diamanty nebo chcete unikátní šperk z těchto nádherných drahokamů? Navštivte naši nabídku.