MODRÉ DIAMANTY

S ohledem na různé vyskytující se barvy, řadíme modré diamanty mezi nejvzácnější (růžové a červené). Obecně platí, že jsou barevné diamanty mnohem vzácnější než bezbarvé. Některé barvy se ovšem vyskytují častěji než jiné. Modré diamanty jsou například oproti hnědým (brown) a šedým (gray) odstínům nesmírně vzácné, a proto i jejich hodnota stoupá velmi vysoko.

Příčinou modré barvy je přítomnost boru s příměsí dusíku v atomové vazbě diamantu. Čím je potom obsah boru v diamantu vyšší, tím je intenzita modrého odstínu silnější. Hodnota modrých diamantů pak samozřejmě roste i s jejich váhou.

Veškeré modré odstíny u diamantů řadíme mezi vzácné, ale diamanty s velmi intenzivní a zářivou modrou barvou, jsou ty nejvzácnější.

GIA hodnotí sytost modrých diamantů na škále: light - fancy light – fancy - fancy intense/fancy deep - fancy vivid.

Modré diamanty

 V určování hodnoty modrých diamantů jsou stejně jako u ostatních barevných diamantů nejdůležitější tyto faktory:

 

Odstín – Dominantní barva, která v diamantu převládá.

Sytost – Intenzita (síla) samotné barvy.

Tón – Množství světla nebo naopak tmy v diamantu.

 

Čím sytější a zářivější barva je, tím vzácnější a cennější je diamant.

Hodnota modrých diamantů

Hodnota modrých diamantů

Cena modrých diamantů v posledních letech výrazně vzrostla, a to zejména díky značnému omezení světové nabídky. Největší podíl na tom měl fakt, že nejvýznamnější důl produkující modré diamanty v Jižní Africe prošel bodem maximální výtěžnosti a množství získaných modrých diamantů tak i nadále klesá.

 

Modré diamanty momentálně tvoří méně než 0,004 % světové produkce. Na počet kusů jsou tak ještě vzácnější než růžové diamanty.

Porovnání grafu růstu indexu cen modrých diamantů s jinými odstíny do 3. kvartálu roku 2022

Celkové zhodnocení modrých, žlutých a růžových diamantů od ledna 2005 do 3. kvartálu roku 2022

  Složená roční míra růstu leden 2005 - Q3 2022 Celkové zhodnocení leden 2005 - Q3 2022
Modré diamanty 7.3 % 248.5 %
Žluté diamanty 2.3 % 50.8 %
Růžové diamanty 9.3 % 385.6 %

Zdroj: Courtesy of The Fancy Color Research Foundation.

Graf růstu cen modrých diamantů

Graf růstu cen barevných diamantů

Celkové zhodnocení modrých diamantů od ledna 2005 do 3. kvartálu roku 2022

  Složená roční míra růstu leden 2005 - Q3 2022 Celkové zhodnocení leden 2005 - Q3 2022
Fancy Blue 6.2 % 193.0 %
Fancy Intense Blue 6.9 % 224.5 %
Fancy Vivid Blue 8.0 % 291.1 %

Zdroj: Courtesy of The Fancy Color Research Foundation.

 

Jedinečné modré diamanty z dolu Argyle

I přesto, že je barva převážné světové produkce modrých diamantů způsobena přítomností boru, existuje jedna doposud známá výjimka. Tou jsou modré diamanty pocházející z věhlasného dolu Argyle, který je ve světě známý zejména díky své produkci růžových diamantů. Bor v atomové struktuře modrých diamantů z toho dolu nahradil přítomný vodík. Diamanty pak disponují opravdu exkluzivní modrou barvou.

Vzhledem k tomu, že na 25 milionů karátů vytěžených surových diamantů v dole Argyle připadal jeden broušený modrý nebo fialový (violet) diamant, je vzácnost modrých diamantů s příměsí vodíku opravdu extrémní, a to obzvlášť po ukončení těžby, která byla v dole Argyle ohlášena v listopadu roku 2020.

Argyle violet surový diamant

modré diamanty argyle

Doplňující barvy modrých diamantů

Modré diamanty jsou modifikovány fialovou, zelenou nebo šedivou barvou. Při čtení certifikátu GIA je poslední zmíněná barva dominantní barvou diamantu. Jinými slovy diamant Fancy Gray Blue má více modré barvy než diamanty Fancy Blue Gray.

Šedivá se jako doplňující barva u modrých diamantů vyskytuje, když modrá sytost diamantu není dostatečně silná, aby maskovala původní šedý tón diamantu. Se stoupající silou šedivého tónu pochopitelně klesá hodnota diamantu.

Zelená barva může být rovněž doplňující barvou modrých diamantů. Stává se tak tehdy, pokud byl při svém vzniku diamant s obsahem boru poblíž radiace. Zelená barva v modrém diamantu obvykle snižuje hodnotu diamantu, ale zdaleka ne tak výrazně, jako šedivá. Daná kombinace barev v určitých případech vytváří nádherný odstín připomínající tropické křišťálové vody a je investory velmi vyhledávána.

Fialová (Violet) barva může být rovněž doplňující barvou modrých diamantů. Tyto diamanty jsou ovšem tak vzácné, že jejich celkový počet čítá jednotky kusů.

Spektrum modré barvy diamantů

 

Jak můžete v infografice vidět, slovní hodnocení laboratoře GIA má vždy určité rozmezí a diamanty se stejným stupněm např. Fancy mohou mít odlišnou sytost barvy a tím pádem i rozdílnou hodnotu. Nákup barevného diamantu tak v žádném případě není vhodné realizovat pouze dle údajů v certifikátu, ale nesmírně důležitý je i jeho vzhled.

Společnost VVDiamonds svým klientům při nákupu barevných diamantů vždy nabízí jejich osobní prohlídku nebo kvalitní fotodokumentaci, kterou s klientem pečlivě před nákupem projedná.

Máte zájem o investiční modré diamanty? Navštivte naši nabídku.