Můj účet

Jazyk

Potřebujete poradit?

+420 721 639 954

FAKTORY KVALITY SMARAGDŮ


Smaragdy mají mnoho specifických vlastností, ovšem odborníci na drahé kameny se souhrnně shodují, že jejich hodnota je ukryta převážně v jejich barvě. Smaragdový zelený odstín je mezi drahokamy již zavedeným standardem, a to minimálně po stovky let.

Stejně jako u ostatních kategorií drahých kamenů je od zkušeného hodnotitele vyžadováno rozpoznání i velmi specifických nuancí, které mají značný vliv na rozdíly v hodnotě smaragdů. Jedná se však o pravidlo, které se týká zejména nadstandardních kvalit.

broušený a surový přírodní smaragd


Barva smaragdu

Nejžádanější smaragdové odstíny jsou od modrozelené až po čistě zelenou, s velmi živou sytostí barvy a jasným tónem, který není příliš tmavý. Nejvyhledávanějšími smaragdy jsou pak takové, které mají zároveň velmi vysokou průhlednost. Důležitým faktorem je také rovnoměrné rozložení barvy, bez okem viditelného zónování. Pokud je barva příliš namodralá, nebo naopak výrazně nažloutlá, drahokam není smaragd, ale jiná odrůda berylu, což zásadně ovlivňuje jeho hodnotu.Zabarvení smaragdů je výrazně ovlivněno stopovými prvky chromu, železa a vanadu. Absence nebo naopak výrazné množství každého z nich stanovuje unikátní barvu jednotlivého krystalu.

Odstín přírodních smaragdů

Odstín smaragdu je výrazně ovlivněn původem nalezeného krystalu. Mezi nejznámější patří kolumbijské smaragdy, jež mají teplejší a intenzivnější vzhled. O zambijských smaragdech se naopak říká, že mají chladnější, modravě zelenou barvu.

Čistota

Smaragdy běžně obsahují inkluze, které je možné pozorovat pouhým okem. Na rozdíl od diamantů je tak jejich přítomnost během obchodu celosvětově přijímána, a to i v poměrně rozsáhlých stavech. Okem bezvadné smaragdy jsou tak sice nesmírně cennou komoditou, nicméně fyzicky se s nimi mohlo setkalo jen několik vyvolených.

Jasnost barvy drahého kamene úzce souvisí s jeho průhledností a zejména pro smaragdy se jedná o velmi důležitý fakt. Při obchodování s drahými kameny jsou okem viditelné inkluze akceptovány i u velmi nadstandardních smaragdů. Pokud však mají tyto inkluze vliv na již zmíněnou transparentnost, snižují jeho hodnotu.

Počátkem roku 2000 tak začala americká gemologická laboratoř GIA nabízet klasifikační službu doporučující dopad dodatečného ošetření na smaragd. Laboratoř prozkoumá volný drahokam, díky čemuž může klientovy poskytnout zprávu, jež kromě předpokládané úrovně zlepšení obsahuje digitálně generovaný barevný snímek zkoumaného drahokamu.

Pro větší srozumitelnost jsou úrovně dopadu dodatečné úpravy rozděleny do 3 kategorií:

1. Zanedbatelný dopad (Minor),
2. Mírný dopad (Moderate),
3. Významný dopad (Significant).

Laboratoř GIA však zdůrazňuje, že kvalifikační systém slouží pouze k hodnocení předpokládané úrovně při eventuálním ošetření. Samotné úpravy drahých kamenů nečiní.

výsledek úpravy smaragdu olejem

Brus

Při rozhodování o následném zpracování surového krystalu, musí brát brusič v úvahu hned několik faktorů: úroveň (hloubku) barvy, její stálost a také rozložení inkluzí, které špatná volba řezu může ještě více zvýraznit. Zmíněné parametry také ovlivňují celkovou intenzitu barvy a tedy i potenciální hodnotu drahokamu.

Existují také čtyři podstatné faktory, které výrazně znesnadňují řezání smaragdů:

1.Vzhledem ke zcela běžným trhlinám a inkluzím musí být brus navržen tak, aby se maximálně podpořila jeho soudržnost.
2.Výrazné inkluze a stupeň tvrdosti smaragdů znesnadňuje manipulaci s ním. Smaragdy jsou velmi náchylné na poškození během řezání, leštění, ale také během osazování do šperku. Z toho důvodu je nejčastěji používán smaragdový brus, který je navržen tak, aby pomohl ochránit drahý kámen před možným poškozením
3.Ideálně zvolený brus musí mít pozitivní dopad na výslednou barvu, tón a sytost smaragdu. Brusič nevolí pouze vhodné proporce, ale také výsledné počty fazet.
4.Orientace tabulky by měla být ideálně kolmá na délku krystalu, čímž se zamezí nechtěnému rozkladu vstupujícího světla, a tedy i “dvojbarevnosti” výsledného brusu. Dichronismus, jak se tomuto efektu odborně říká, pak zbarvuje smaragdy nejčastěji do nechtěných modrých a žlutavých odstínů.

brus přírodního smaragdu

Nejobtížnější zpracování probíhá u kolumbijských smaragdů, díky specifickému rozložení barvy. Jejich intenzita je nejvyšší v blízkosti k povrchu surového krystalu. Velmi malé pochybení brusiče tak jednoduše vede k tomu, že výsledný brus je výrazně světlejšího odstínu, než měl původní krystal.

Karátová hmotnost

Broušené přírodní smaragdy je možné nalézt ve velmi široké škále velikostí. V muzeích a soukromých sbírkách jsou uloženy krystaly, které váží i stovky karátů. Jedná se ale o velmi raritní drahokamy, které své majitele prakticky nemění.

Běžně se tak setkáváme s nálezy smaragdů jejichž hmotnost může mít jen zlomek karátu. Nejmenší velikosti se pohybují od 1mm do 5mm s hmotností od 0.02ct do 0.50ct, poté následují smaragdy z velmi oblíbené “střední – vyšší” kategorie (hmotnost od 1 do 5ct). Ta obsahuje drahokamy ve velmi rozsáhlém spektru kvalit, a tak můžeme mezi šperkovými drahými kameny nalézt i ty ryze investiční.

S rostoucí kvalitou přírodních smaragdů pak logicky roste i cena, a to velmi výrazně.

Výběr smaragdů z naší nabídky

Zaujala Vás naše nabídka certifikovaných smaragdů nebo k nim máte jakékoli dotazy? Jsme Vám plně k dispozici, a to přímo na emailové adrese: [email protected], telefonu +420 721 639 954, chatu, ale také osobně v Praze na Václavském náměstí.

Přejete si s námi sjednat osobní schůzku?