SUROVÝ DIAMANT

Pojem surový diamant označuje velmi vzácnou horninu, která po jejím nalezení, nebyla zatím odborníkem upravena žádným z dostupných způsobů. Tím může být například broušení, leštění a ani do ní nebylo řezáno. 

Diamantová hornina mohla vzniknout jen díky extrémní kombinaci vysokého tlaku a teploty, kdy atomy uhlíku splynuly v přesnou specifikovanou strukturu - každý atom v surovém diamantu je spojen silnými kovalentními vazbami s dalšími 4 atomy uhlíku. Toto jednoduché a velmi pevné uspořádání tak dalo vzniknout jedné z nejtrvanlivějších a nejvšestrannějších známých látek - diamantu.

Surový diamant


 

Protože je diamant tvořen z prvků uhlíku, mnoho lidí stále věří smyšlené informaci, že musel vzniknout z uhlí. Samozřejmě tomu tak není a jedná se pouze o hluboce zakořeněnou fámu. Více o vzniku diamantů naleznete zde: Vznik a těžba diamantů

 


 

Jak identifikovat surový diamant

Nálezy se na první pohled od sebe liší velikostí a tvarem. Mezi nejzákladnější formy patří osmistěny (osmiboká pyramida) nebo kubické a trojúhelníkové krystaly. 

Surový diamant na první pohled nelze odlišit od ostatních čirých minerálů, jako je například křemen. Nejznámějším způsobem jak rozlišit diamant od ostatních hornin, je jejich poškrábání jiným diamantem. Pokud se na domnělém diamantu objeví škrábance a vrypy, jedná se o jiný typ minerálu.

Kategorie surových diamantů

Drahokamová kvalita

Jedná se o typ surových diamantů, jejichž kvalita je vhodná pro následné zpracování do různých tvarů ke šperkařským a investičním účelům.

Kvalitu diamantu upraveného do brusu určují především čtyři základní parametry známé také jako 4C. Ty popisují jeho váhu, brus, barvu a čistotu. Jedná se o standardizovanou metodu hodnocení kvality diamantu, jež byla vyvinuta v padesátých letech 20. století Americkým gemologickým institutem.

Diamanty vysoké jakosti prošly při svém vzniku ideálními podmínkami, které zapříčinily jejich nadstandardní kvalitu. V opačném případě jsou surové diamanty zakalené, bez lesku a plné vnitřních inkluzí, i pro ty však existuje uplatnění.

Průmyslová kvalita

Druh diamantů používaný v průmyslových odvětvích, může mít celou řadu využití při práci v extrémních podmínkách za účelem broušení, řezání a vrtání.

Z celosvětové produkce surových diamantů směřuje zhruba 80 % právě do zpracování za účelem použití v průmyslu.

Hodnota surového diamantu

 

Přesto, že je ve vizuální srovnání surového diamantu s broušeným briliantem diametrálně rozdílné, neznamená to, že jeho cena musí být zákonitě nízká. O tom jakou hodnotu surový diamant má, rozhoduje právě kvalita finálního produktu, který z něj můžeme získat.

Vše tedy závisí na již zmíněných 4 základních parametrech kvality, které jsou v surových diamantech hledány.